Birou Executor Judecătoresc Soameș Cosmin Robert

Birou Executor Judecătoresc Soameș Cosmin Robert


Program

Deschis
Vezi programul

Address

Strada Magnoliei 23, Timișoara 300704, România

Despre

 Principalele atribuţii ale executorului judecătoresc sunt cele indicate în Codul de procedură civilă:

 • urmărirea bunurilor mobile şi imobile ale debitorului sau aparţinând terţilor ţinuti să răspundă pentru obligaţiile debitorului;

 • recuperarea unei sume de bani;
 • evacuarea imobilelor;
 • predarea către creditor a bunurilor prevăzute în titlul executoriu, ori a folosinţei acestora, ce sunt deţinute fără drept de debitor;
 • desfiinţarea unei construcţii, a unei plantaţii ori a altei lucrări;
 • încredinţarea minorului, stabilirea locuinţei şi vizitarea acestuia;
 • executarea unor obligaţii de a face, precum înscrierea sau radierea unui drept, act sau fapt dintr-un registru public, emiterea unei autorizaţii, eliberarea unui certificat sau predarea unui înscris şi altele asemenea, dacă debitorul nu s-a conformat obligaţiilor din titlul executoriu;
 • îndeplinirea oricărei alte activităţi stabilite pentru realizarea drepturilor creditorului.

  Alte atribuţii ale executorului judecătoresc sunt enumerate în art. 7 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti:

 • punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
 • notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
 • comunicarea actelor de procedură;
 • recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
 • aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
 • constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de Procedura Civila;
 • întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
 • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
 • orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.
  Art. 8 din Legea 188/2000 prevede că executorii judecătoreşti îşi îndeplinesc atribuţiile în circumscripţia curţii de apel în raza căreia se află judecătoria pe lângă care funcţionează, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Juridic

 • Executor judecătoresc

Alte sugestii

Avocat DPO Boancă Simona

Juridic / Organizator de evenimente / Prestatori de servicii

HATEGAN Attorneys

Juridic

Birou Executor Judecătoresc Cristian Munteanu

Juridic

Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Timișoara

Juridic

Birou Executor Judecătoresc Floricescu Valentin Florian

Juridic