Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Timișoara

Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Timișoara


Address

Strada Orăștie 1, Timișoara 307200, România

Despre

Activitatea unui birou al executorilor judecatoresti consta in:
 
Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
 
Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
 
Comunicarea actelor de procedura;
 
Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
 
Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
 
Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
 
Intocmirea proceselor - verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
 
Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
 
Executari directe: Evacuari, incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri e.t.c.
 
Executari indirecte: urmarirea mobiliara a creantelor, urmarirea imobiliara a creantelor;
 
Popriri;
 
Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin;
 
Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila);
 
Procese - verbale de oferta reala;
 
Confiscari;
 
Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale;
 
Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc

Juridic

  • Executor judecătoresc

Alte sugestii

Avocat DPO Boancă Simona

Juridic / Organizator de evenimente / Prestatori de servicii

HATEGAN Attorneys

Juridic

Birou Executor Judecătoresc Cristian Munteanu

Juridic

Birou Executor Judecătoresc Floricescu Valentin Florian

Juridic

Birou Executor Judecătoresc Soameș Cosmin Robert

Juridic