Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Timișoara


Address

Strada Orăștie 1, Timișoara 307200, România

Despre

Activitatea unui birou al executorilor judecatoresti consta in:
 
Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
 
Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
 
Comunicarea actelor de procedura;
 
Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
 
Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
 
Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
 
Intocmirea proceselor - verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
 
Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
 
Executari directe: Evacuari, incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri e.t.c.
 
Executari indirecte: urmarirea mobiliara a creantelor, urmarirea imobiliara a creantelor;
 
Popriri;
 
Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin;
 
Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila);
 
Procese - verbale de oferta reala;
 
Confiscari;
 
Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale;
 
Orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta executorului judecatoresc

Juridic

  • Executor judecătoresc

Alte sugestii

Avocat DPO Boancă Simona

Juridic / Organizator de evenimente / Prestatori de servicii

HATEGAN Attorneys

Juridic

Birou Executor Judecătoresc Cristian Munteanu

Juridic

Birou Executor Judecătoresc Floricescu Valentin Florian

Juridic

Birou Executor Judecătoresc Soameș Cosmin Robert

Juridic