CONAF - Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin

CONAF - Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin


Despre

MISIUNEA CONFEDERAŢIEI NATIONALE PENTRU ANTREPRENORIAT FEMININ

Ne dorim crearea unui plan de acțiuni care vizează promovarea, apărarea drepturilor şi intereselor economice, sociale, financiare, juridice şi culturale ale antreprenorilor, în relaţiile acestora cu autorităţile publice centrale şi locale, cu sindicatele sau cu alte organizaţii non-guvernamentale care au responsabilităţi delegate sau asumate în oricare din domeniile de interes pentru membrii Confederaţiei, precum şi în relaţiile cu alte organe şi organisme din ţară şi din străinătate.

Serviciile derulate de CONAF în beneficiul membrilor săi sunt următoarele:
1. Asigurarea de informaţii privind:
  • Surse de finanţare, programe în curs de derulare, alternative de finanţare, etc.;
  • Etape de pregătire în vederea obţinerii de finanţări;
  • Centre şi organizaţii de consultanţă accesibile pe întreg teritoriul ţării;
  • Oportunităţi de afaceri în ţară şi străinătate;
  • Organizarea de târguri şi expoziţii cu caracter naţional şi internaţional;
  • Organizarea de misiuni economice în străinătate;
  • Etape în vederea obtinerii certificatelor internaţionale de calitate şi instituţiile abilitate;
  • Legislaţia în vigoare cu impact asupra sectorului de antreprenoriat, cu modificările survenite precum şi legislaţia comunitară relevantă;
  • Modalităţi de accesare a rezultatelor cercetării şi posibilităţi de finanţare a activităţilor inovative.
2. Asigurarea reprezentării intereselor antreprenorilor prin promovarea de iniţiative şi modificări legislative în colaborare cu ministerele specifice şi prin sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica antreprenoriatului;
3. Acordarea de asistenţă şi consultanţă antreprenorilor în domeniile: economic, managerial, social, tehnic, financiar, juridic, programe de finanţare şi în alte domenii;
4. Cooperarea internationala cu alte entitati internationale in vederea promovarii antreprenoriatului feminin si nu numaiPhoto Gallery

Alte sugestii

Asociația de Educație și Cultură Outdoor (AECO România)

ONG / Organizator de evenimente

Asociația Solidart

ONG

Asociația Minitremu

ONG

Ordinul Arhitecților din Romania — Filiala teritorială Timiș

ONG / Organizator de evenimente

Asociatia Doar Mâine

ONG / Organizator de evenimente