Concurs pentru ocuparea posturilor vacante-Biroul Servicii Suport Funcţia: 3 inspector de specialitate II


Text

Din motive obiective, se amână proba scrisă a examenului de selecție menționat în prezentul anunț pentru data de 23.07.2021, orele 10:00.

În data de 19 iulie 2021 ora 10:00 Municipiul Timişoara organizează examen pentru încadrarea în noile compartimente a angajaţilor-personal contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
Condiţii specifice de ocupare a postului: Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentăVechimea în specialitatea studiilor: minim 1 an;

Alte sugestii

Vaporașele revin pe Bega
Proiect de buget pentru Timișoara 2021