Birou de Evaluator-Lepși Cristina

Birou de Evaluator-Lepși Cristina


Address

Strada Alexandru Miletici, Bl. D18, Timișoara, România

Telefon

Despre

   Prin evaluare se înțelege activitatea de estimare a valorii, materializată într-un înscris, denumit raport de evaluare, realizată în conformitate cu standardele specifice acestei activități și cu deontologia profesională de un evaluator autorizat.

        Rapoartele de evaluare sunt întocmite respectand Standardele Internationale de Evaluare (IVS), Codul Deontologic al Profesiei de Evaluator si modelul cadru adoptat de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania (ANEVAR). În activitatea de evaluare, etalonul profesional pentru expertii evaluatori il reprezinta “Standardele Internationale de Evaluare”, ale caror principii de Evaluare sunt general acceptate. Ghidându-se dupa aceste Standarde, evaluatorul raspunde cerintelor pieții prin evaluări credibile, care să conducă la satisfacerea cerintelor cumpărătorilor și vânzătorilor.
 
         Procesul de evaluare impune aplicarea unui raţionament profesional al evaluatorului. Opinia evaluatorului trebuie să fie obiectivă şi să fie exprimată într-o manieră clară şi transparentă în raportul de evaluare. Prin procesul de evaluare, expertul evaluator demonstrează că a luat la cunoştinţă şi a analizat toţi factorii care afectează în mod substanţial valoarea activului avut în vedere.

        Profesionalismul cu care abordăm fiecare lucrare, eficiența în întocmirea rapoartelor de evaluare, coroborate cu o buna cunoastere a specificului pietei imobiliare locale ne-au adus aprecieri din partea partenerilor nostri.
 

Servicii

     Categoriile importante ale situaţiilor în care este necesară evaluare proprietăţii sunt:
 • Transferul de proprietate sau a folosinţei;
 • Finanţarea proprietăţii;
 • Impozitarea proprietăţii;
 • Compensarea pentru pagube;
 • Determinarea unui program de utilizare a proprietăţii.


Servicii

     Categoriile importante ale situaţiilor în care este necesară evaluare proprietăţii sunt:
 • Transferul de proprietate sau a folosinţei;
 • Finanţarea proprietăţii;
 • Impozitarea proprietăţii;
 • Compensarea pentru pagube;
 • Determinarea unui program de utilizare a proprietăţii.

    Evaluari si reevaluari-actualizari imobiliare, la standarde profesionale internationale pentru:
 • Apartamente
 • Case, vile
 • Spatii comerciale
 • Spatii de productie
 • Spatii de depozitare, hale
 • Construcții industriale
 • Construcții cu destinatie turistica
 • Construcții cu utilizari speciale
 • Terenuri intravilane libere sau construite, extravilane, agricole
 • Investiții realizate asupra unei proprietăți, etc..


Juridic

 • Evaluator

Alte sugestii

Avocat DPO Boancă Simona

Juridic / Organizator de evenimente / Prestatori de servicii

HATEGAN Attorneys

Juridic

Birou Executor Judecătoresc Cristian Munteanu

Juridic

Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Timișoara

Juridic

Birou Executor Judecătoresc Floricescu Valentin Florian

Juridic