Traduceri și interpretariat

Prestatori de servicii


Program

Închis
Vezi programul

Address

Strada Vasile Alecsandri 3, Timișoara, România

Despre

lienților noștri le oferim traduceri din şi în limbile engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană dar şi traduceri din și în alte limbi străine pentru următoarele tipuri de documente sau texte:


TRADUCERI ACTE TIPIZATE

certificat de naştere, certficat de căsătorie, certificat de deces, livret de familie, adeverință de domiciliu, carte de identitate, paşaport, permis de şedere, cazier


TRADUCERI ACTE DE STUDII

diplomă, foaie matricolă, supliment la diplomă, lucrare de licenţă/diplomă, programă analitică, adeverință sau certificat de orice fel


TRADUCERI ACTE AUTO

talon, factură, contract de vânzare-cumpărare, inspecție tehnică, asigurare, permis de conducere


TRADUCERI TEHNICE

manual de utilizare şi/sau întreţinere, specificaţii şi descrieri tehnice, documente de inginerie şi proiectare, documente specifice industriei grele şi uşoare, alte documente specifice


TRADUCERI JURIDICE

contract comercial sau privat, sentință, acte notariale (procură, declarație, contract, certificare) şi avocaţiale, regulament, lege, referat, sentinţă, diverse proceduri


TRADUCERI MEDICALE

scrisoare medicală, diagnostic, aviz medical, analize medicale, informaţii clinice şi toxicologice, texte medicale generale, prospect farmaceutic, reţetă


TRADUCERI ECONOMICE / BUSINESS RELATED

act constitutiv, certificat constatator, bilanț, balanță, documentaţie contabilă şi financiară, dosar de creditare, corespondenţă de afaceri, studiu de piaţă, caiet de sarcini, prezentare firmă, ofertă de produse, factură , chitanță, aviz, autorizație, alte acte de societate


ALTE TRADUCERI

certificat de proprietate, extras de carte funciară, adeverinţe şi certificate eliberate de diferite autorităţi, CV, scrisoare de intenţie, alte tipuri de documente nemenționate aici

Servicii

  • Interpret / Translator

Alte sugestii

VerDE COncept

Artă și meșteșug / Prestatori de servicii / Servicii pentru casă și gospodărie

Avocat DPO Boancă Simona

Juridic / Organizator de evenimente / Prestatori de servicii

Beauty Amour Salons

Prestatori de servicii

Banu Construct

Prestatori de servicii

RFL Construct

Prestatori de servicii / Servicii pentru casă și gospodărie